Tin công ty

Hoàn thành bàn giao căn nhà tình nghĩa do công ty xây dựng tặng cho gia đình em tuyến tại quang minh ba vì. Chúc gia đình em có căn nhà mới ấm êm hạnh phúc

01/08/2018

Hoàn thành bàn giao căn nhà tình nghĩa do công ty xây dựng tặng cho gia đình em tuyến tại quang minh ba vì. Chúc gia đình em có căn nhà mới ấm êm hạnh phúc


Tin tức khác