Chọn hướng phong thủy đặt két sắt theo tuổi giúp tiền vào như nước

23/09/2022 | 16:55

Trong phong thủykét sắt mang ý nghĩa rất đặc biệt khi không chỉ có chức năng cất trữ và bảo vệ tài sản mà còn giúp gia chủ mang đến tài lộc và thịnh vượng cho gia đình. Chính vì vậy, rất nhiều người đang quan tâm đến vấn đề Chọn hướng đặt két sắt theo tuổi giúp thu hút tiền tài vào nhà.

Mỗi một con giáp, tương ứng với một tuổi. Và với mỗi tuổi khác nhau, sẽ có các hướng tốt, hướng xấu khác nhau. Vì vậy, bản thân mỗi người nên nắm rõ các thông tin liên quan đến tuổi của mình để khi làm mọi việc được suôn sẻ, may mắn hơn.

Két sắt là một vật quan trọng, có vai trò cất giữ tiền bạc cho mỗi gia đình. Nên việc chọn hướng đặt két sắt theo tuổi sao cho chuẩn phong thủy là điều nên làm, và bắt buộc phải làm.

1. Hướng đặt két sắt phong thủy cho người tuổi Tý

Tính từ năm 1972 đến nay, có ba tuổi Tý như sau: Nhâm Tý (Sinh năm 1972), Giáp Tý (sinh năm 1984), Bính Tý (Sinh năm 1996).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1972 Nam Nhâm Tý là : Đông Nam (Vinh phú), Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1972 Nữ Nhâm Tý là: Tây Bắc ( Quan tước), Tây (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1984 Nam Giáp Tý là: Tây Nam (Quan quý), Đông Bắc (Vinh Phú).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1984 Nữ Giáp Tý là: Tây Bắc (Quan tước), Tây (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt tốt nhất cho tuổi 1996 Nam Bính Tý là: Nam (Vượng Tàm), Bắc (Tiến Tài).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1996 Nữ Bính Tý là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước).

2. Hướng đặt két sắt phong thủy rước tài lộc cho người tuổi Sửu

Tính từ năm 1972 đến nay, chúng ta đã trải qua 3 năm tuổi Sửu, bao gồm: Qúy Sửu (Sinh năm 1973), Ất Sửu (Sinh năm 1985), và Đinh Sửu (Sinh năm 1997).

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1973 Nam Qúy Sửu là: Đông (Tiến tài), Bắc ( Hoan lạc), Nam (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng kê két sắt tốt nhất cho tuổi 1973 Nữ Qúy Sửu là: Tây Nam (Quan quý), Đông Bắc (Vinh phúc).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1985 Nam Ất Sửu là: Tây Nam (Quan Qúy), Đông Bắc (Vinh Phúc).

– Hướng kê két sắt đẹp nhất cho tuổi 1985 Nữ Ất Sửu là: Đông (Tiến tài), Bắc (Hoan lạc), Nam (Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1997 Nam Đinh Sửu là: Đông (Vượng tráng, Hưng phúc), Nam (Vượng tàm, Tiến điền).

– Hướng kê két sắt tốt nhất cho tuổi 1997 Nữ Đinh Sửu là: Đông (Vượng tráng, Hưng phúc), Nam (Vượng tàm, Tiến điền).

3. Đặt két sắt hướng nào tốt nhất cho tuổi Dần

Từ năm 1972 đến nay, chúng ta đã trải qua 3 năm tuổi Dần, gồm có: Giáp Dần (Sinh năm 1974), Bính Dần ( Sinh năm 1986), Mậu Dần (Sinh năm 1998).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1974 Nam Giáp Dần là: Tây Bắc (Quan tước), Tây (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1974 Nữ Giáp Dần là: Tây Nam (Quan quý), Đông Bắc (Vinh phú).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1986 Nam Bính Dần là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan quý, Quan tước).

– Hướng kê két sắt hút tài lộc cho tuổi 1986 Nữ Bính Dần là: Đông Nam (Vinh phúc), Bắc (Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1998 Nam Mậu Dần là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1998 Nữ Mậu Dần là: Nam (Vượng tàm, Tiến điền), Bắc (Tiến tài).

4. Hướng đặt két sắt hút tiền tài phong thủy cho tuổi Mão

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1975 Ất Mão Nam là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1975 Ất Mão Nữ là: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1987 Đinh Mão Nam là: Nam (Vượng tàm, Tiến điền), Bắc (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1987 Đinh Mão Nữ là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng đặt két sắt rước tài lộc cho tuổi 1999 Nam Kỷ Mão: Đông Nam (Vinh phú), Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt rước tài lộc cho tuổi 1999 Nữ Kỷ Mão: Tây Bắc ( Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

5. Hướng đặt két sắt rước nhiều tài lộc cho tuổi Thìn

Tính từ năm 1972 đến nay, chúng ta trải qua 3 năm tuổi Thìn, bao gồm: Bính Thìn (Sinh năm 1976), Mậu Thìn (Sinh năm 1998), Canh Thìn (Sinh năm 2000).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1976 Bính Thìn Nam rước tài lộc vào nhà là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1976 Nữ Bính Thìn là: Đông (Tiến tài), Bắc (Thân hôn, Hoan lạc), Nam (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1988 Nam Mậu Thìn là: Đông (Vượng tráng, Hưng phúc), Nam (Vượng tàm, Tiến điền).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1998 Nữ Mậu Thìn là: Đông (Vượng tráng, Hưng phúc), Nam (Vượng tàm, Tiến điền).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 2000 Nam Canh Thìn: Đông (Tiến tài), Bắc (Thôn hôn, Hoan lạc), Nam (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 2000 Nữ Canh Thìn là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phúc).

6. Hướng đặt két sắt thu hút tài lộc cho người tuổi Tỵ

– Hướng đặt két sắt đẹp cho tuổi 1977 Nam Định Tỵ là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng đặt két sắt đẹp cho tuổi 1977 Nữ Đinh Tỵ là: Đông Nam (Vinh phú), Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt cho tuổi 1989 Nam Kỷ Tỵ là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng đặt két sắt tốt cho tuổi 1989 Nữ Kỷ Tỵ là: Nam (Vượng tàm, Tiến điền), Bắc (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt đẹp cho tuổi 2001 Nam Tân Tỵ là: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt đẹp cho tuổi 2001 Nữ Tân Tỵ là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú).

7. Hướng đặt két sắt phong thủy cho tuổi Ngọ

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1978 Nam Mậu Ngọ là: Nam (Vượng tàm, Tiến điền), Bắc (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1978 Nữ Mậu Ngọ là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc ( Quan tước).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1990 Canh Ngọ là: Đông Nam (Vinh phú), Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1990 Nữ Canh Ngọ là: Tây Bắc (Quan Tước), Tây (Tiến tài).

8. Hướng đặt két sắt phong thủy cho tuổi Mùi

Tính từ năm 1972 đến nay, chúng ta trải qua 2 năm tuổi Mùi, bao gồm: Kỷ Mùi (Sinh năm 1979), Tân Mùi (Sinh năm 1991).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1979 Nam Kỷ Mùi là: Đông (Vượng tráng), Nam (Vượng tàm).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1979 Nữ Kỷ Mùi là: Đông (Vượng tráng, Hưng phúc), Nam (Vượng tàm, Tiến điền).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1991 Nam Tân Mùi là: Đông (Tiến tài), Bắc (Hoan lạc, Thân hôn), Nam (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1991 Nữ Tân Mùi là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú)

9. Hướng đặt két sắt cho người tuổi Thân rước tài lộc vào nhà

– Hướng kê két sắt thuận lợi nhất cho tuổi 1980 Nam Canh Thân là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng kê két sắt thuận lợi nhất cho tuổi 1980 Nữ Canh Thân là: Nam (Vượng tàm, Tiến tài), Bắc (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt đẹp nhất cho tuổi 1992 Nam Nhâm Thân là: Tây Bắc (Quan tước), Tây (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt đẹp nhất cho tuổi 1992 Nữ Nhâm Thân là: Tây Nam ( Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phúc).

10. Hướng đặt két sắt phong thủy đẹp nhất cho tuổi Dậu

– Hướng đặt két sắt tốt nhất cho tuổi 1981 Nam Tân Dậu là: Đông Nam (Vinh phú), Bắc (Vượng tráng, Hưng phúc).

– Hướng kê két sắt tốt nhất cho tuổi 1981 Nữ Tân Dậu là: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

– Hướng đặt két sắt cho tuổi 1993 Nam Qúy Dậu là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú).

– Hướng kê két sắt tốt nhất cho tuổi 1993 Nữ Qúy Dậu là: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

11. Hướng đặt két sắt phong thủy cho tuổi Tuất

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1982 Nam Nhâm Tuất là: Đông (Tiến tài), Bắc (Hoan lạc), Nam (Vượng tráng).

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1982 Nữ Nhâm Tuất là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phúc).

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1994 Nam Giáp Tuất là: Tây Nam ( Quan quý, Quan tước)

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1994 Nữ Giáp Tuất là: Đông (Tiến tài), Bắc (Hoan lạc), Nam (Hưng phúc).

12. Hướng đặt két sắt cho tuổi Hợi

– Hướng kê két sắt chuẩn phong thủy cho tuổi 1983 Nam Qúy Hợi là: Tây Bắc (Quan tước, Quan quý), Tây (Tiến tài).

– Hướng kê két sắt chuẩn phong thủy cho tuổi 1983 Nữ Qúy Hợi là: Tây Nam (Quan quý, Quan tước), Đông Bắc (Vinh phú).

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1995 Nam Ất Hợi là: Tây (Tiến tài), Tây Bắc (Quan tước, Quan quý).

– Hướng kê két sắt cho tuổi 1995 Nữ ẤT Hợi là: Đông Nam (Vinh Phú), Bắc (Vượng tàm, Hưng phúc).

>>> Xem thêm: Các màu sơn nhà đẹp cho người tuổi Tý đem lại tài lộc

Tổng hợp

Submit Thread to Facebook Submit Thread to Twitter Submit Thread to Google